ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการอยู่บ้านที่คุ้นเคย มากกว่าไปอยู่สถานดูแลผู้สูงอายุ สามารถปรับเปลี่ยนเวลาและรูปแบบการดูแลได้ตามต้องการ ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด