ความเหงาส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางกายและใจ เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม และความตาย UCLA Loneliness Scale เป็นวิธีการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความเหงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ