เป็นแบบสอบถาม 9 คำถาม ใช้เวลาเพียง 5 นาที เหมาะสำหรับการคัดกรองเบื้องต้น การตรวจประเมินโรคซึมเศร้าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และป้องกันผลร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น