ความเหงา (Loneliness) คือ ภาวะทางอารมณ์ที่รู้สึกโดดเดี่ยว แยกตัวออกจากสังคม หรือรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ สาเหตุของความเหงาอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น การย้ายถิ่นฐาน การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก การเกษียณอายุ หรือปัญหาสุขภาพ

ความเหงาส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราได้หลายด้าน เช่น

  • สุขภาพกาย: ความเหงาเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน และระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
  • สุขภาพจิต: ความเหงาเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคทางจิตอื่นๆ

วิธีจัดการกับความเหงา:

  • สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น: เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรม อาสาสมัคร พูดคุยกับเพื่อนบ้าน หรือใช้เวลากับครอบครัว
  • ดูแลตัวเอง: ทานอาหารที่ดี ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ
  • ขอความช่วยเหลือ: ปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยาหากรู้สึกเหงาจนส่งผลต่อชีวิต

ความเหงาเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย แต่สามารถจัดการได้ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ตัวว่าเรากำลังเผชิญกับความเหงา และหาทางออกที่เหมาะสมกับตัวเอง

แหล่งข้อมูล: