จริงอยู่ว่าผู้สูงอายุบางท่านอาจมีกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ช่วยให้ไม่รู้สึกเหงา แต่จากข้อมูลและงานวิจัยหลายชิ้น พบว่า ผู้สูงอายุ มี ความเสี่ยง ที่จะ รู้สึกเหงา มากกว่าวัยอื่นๆ สาเหตุหลักๆ มาจาก:

 • การสูญเสีย: สูญเสียคู่ครอง เพื่อน หรือคน thân ส่งผลต่อสภาพจิตใจ
 • การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย: ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
 • การเกษียณ: สูญเสียบทบาททางสังคม
 • การอยู่คนเดียว: ไม่มีคนดูแล พูดคุย
 • ปัญหาสุขภาพ: ปัญหาสุขภาพส่งผลต่อการทำกิจกรรม

ผลกระทบ ของความเหงาในผู้สูงอายุ:

 • สุขภาพจิต: ซึมเศร้า วิตกกังวล
 • สุขภาพกาย: ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 • ความสัมพันธ์: 疏远

แนวทาง ในการ ลดความเหงา ของผู้สูงอายุ:

 • ส่งเสริม ให้มี กิจกรรม
 • สนับสนุน ให้ พบปะสังสรรค์
 • ดูแล เอาใจใส่
 • ใช้เทคโนโลยี

ตัวอย่าง กิจกรรม:

 • เข้ากลุ่มผู้สูงอายุ
 • ทำงานอาสาสมัคร
 • เรียนรู้ทักษะใหม่
 • เลี้ยงสัตว์

ตัวอย่าง เทคโนโลยี:

 • โทรศัพท์มือถือ
 • โซเชียลมีเดีย
 • วิดีโอคอล

การเอาใจใส่ ดูแล

สำคัญ

ช่วยให้ผู้สูงอายุ

รู้สึกอบอุ่น

ไม่เหงา

มีความสุข