ฝึกสมดุลชีวิต ด้วยศิลปะความโง่, เสียเปรียบ, พ่ายแพ้ และความช้า