ความเหงากับคนไทย: ทฤษฎีและการปฏิบัติ

ในโลกที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเหงาเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ผู้คนทั่วไปมักพบเจอ แม้ว่าความเหงาจะเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ทุกคนมีเสมอไป แต่มันกลับมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ในบทความนี้เราจะสำรวจเกี่ยวกับความเหงาในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเข้าใจและดูแลสุขภาพจิตของประชากรไทย.

1. บทบาทของความเป็นสังคม

สังคมไทยมีลักษณะเป็นกันเอง มีความเข้มแข็งในเรื่องของความเป็นชุมชนและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน อย่างไรก็ตาม ความกดดันทางสังคมและความเร่งรีบในชีวิตประจำวันอาจทำให้บางคนรู้สึกเหงาหรือตัดสินใจที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของพวกเขา.

2. การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างครอบครัว

โครงสร้างครอบครัวไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานที่มีความกดดันสูง รวมถึงการย้ายที่อยู่ที่เป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีการแยกตัวออกจากครอบครัวและเพื่อนฝูง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหงาของบางคน.

3. สภาพเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและการเงินที่จำกัดอาจสร้างความกังวลและความเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้คนรู้สึกเหงาหรือทุกข์ใจเมื่อต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนนี้.

4. การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและการเข้าถึงข้อมูลทางสังคมผ่านทางสื่อสารมวลชนอาจมีผลต่อความเหงา การเปรียบเทียบชีวิตของคนอื่นๆ บนโซเชียลมีเดียอาจทำให้คนรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นผู้สำคัญหรือมีชีวิตที่ไม่มีคุณค่า.

5. การรับรู้และการรักษา

การรับรู้ถึงปัญหาความเหงาและการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดความเหงาในประชากรไทยได้ การมีการเข้าถึงการรักษาทางจิตเวชและการสนับสนุนจากชุมชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อช่วยลดความเหงาและป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตในอนาคต.

สรุป

ความเหงาเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนทุกคนสามารถพบเจอได้ แม้ว่ามันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ในสังคมไทย การเข้าใจ

คุณรู้สึกเหงาอยู่บ่อยๆหรือเปล่า? มาประเมินระดับความเหงาของคุณกันดีกว่า! เราได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ‘long-term care’ โดยร่วมมือกับกลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อช่วยให้คุณได้รับการประเมินความเหงาอย่างถูกวิธี สามารถเข้าใช้งานผ่านการสแกน QR code ในภาพ หรือคลิกลิงค์เพื่อทำแบบประเมินความเหงาได้ทันที!

De Jong Gierveld Loneliness scale (6 ข้อ): [https://ai.rajabhat.net/de-jong-gierveld-loneliness…/]

UCLA Loneliness Scale (20 ข้อ): [https://ai.rajabhat.net/ucla-loneliness-scale-2024/] รีบมาทำแบบประเมินและดูผลลัพธ์กันเลยครับ! 📝💬#LongTermCare#ประเมินความเหงา#สุขภาพจิต

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง