ความเหงากับความวิตกกังวลอันไหนน่ากลัวกว่ากัน

ในปัจจุบันเรื่องของความเหงาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนบางคนอาจจะเหงาในเนื่องจากของช่วงเวลาหนึ่งหรือบางคนอาจจะเหงาเมื่อมีเหตุการณ์หรือการกระทำบางอย่างเกิดขึ้น

ส่วนการวิตกกังวลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและชั่วขณะหนึ่งหรืออาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อมีเหตุหรือกิจกรรมบางอย่างกระทบต่อจิตใจความกังวลอาจจะเกิดจากวิตกเรื่องของรายได้วิตกเรื่องของความมั่นคงวิตกในเรื่องของร่างกายและความบาดเจ็บ

สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ามันมีส่วนที่มันเหมือนกันอยู่อย่างก็คือระยะเวลาและความรู้สึกคำว่าระยะเวลาจะหมายถึงการเกิดขึ้นณช่วงขณะหรือการเกิดขึ้นตลอดไปส่วนความรู้สึกจะหนักเบาขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันหรือแรงต้านทานของแต่ละคน