น้ำหนักเป็นตัวชี้วัดสุขภาพโดยรวม น้ำหนักเกิน: เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ น้ำหนักต่ำ: เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ: เสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคไทรอยด์ คนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 30 ล้านคน พฤติกรรมการกิน อาหารเค็ม ไม่ออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กินอาหารคลีน ออกกำลังกาย

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง