โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อผู้คนทุกเพศทุกวัย รายงานนี้มุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ปัจจุบันของโรคซึมเศร้าในประเทศไทย รวมถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง