ความเครียดเป็นภาวะทางจิตใจและร่างกายที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกตึงเครียด กังวล หรือกดดัน มักเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การทำงาน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการเงิน ปัญหาสุขภาพ และอื่นๆ

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง