ฉันภูมิใจในตัวเองแค่ไหน?

แค่เรารับรู้ว่าเราเองมีข้อดีในตัว พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น ก็นับว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้ว