รายงานข้อมูล BMI ของคุณ

BMI
30.465949820789
21.729957805907
29.209558823529
26.470588235294
21.729957805907

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง