User

Personal Information

BMI
30.465949820789
ค่าสูงค่าต่ำอัตราการเต้นหัวใจ
1248684
TimeStamp
03/06/2024 11:03:26
TimeStampStress Score
02/27/202458
TimeStampADL Score
03/26/2024 03:03:539
TimeStampTotal Score
02/28/2024 09:02:331.5

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง