Category: Scale

 • Loneliness in Thailand

  Loneliness in Thailand

  ความเหงากับคนไทย: ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในโลกที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเหงาเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ผู้คนทั่วไปมักพบเจอ แม้ว่าความเหงาจะเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ทุกคนมีเสมอไป แต่มันกลับมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ในบทความนี้เราจะสำรวจเกี่ยวกับความเหงาในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเข้าใจและดูแลสุขภาพจิตของประชากรไทย. 1. บทบาทของความเป็นสังคม สังคมไทยมีลักษณะเป็นกันเอง มีความเข้มแข็งในเรื่องของความเป็นชุมชนและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน อย่างไรก็ตาม ความกดดันทางสังคมและความเร่งรีบในชีวิตประจำวันอาจทำให้บางคนรู้สึกเหงาหรือตัดสินใจที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของพวกเขา. 2. การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างครอบครัว โครงสร้างครอบครัวไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานที่มีความกดดันสูง รวมถึงการย้ายที่อยู่ที่เป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีการแยกตัวออกจากครอบครัวและเพื่อนฝูง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหงาของบางคน. 3. สภาพเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและการเงินที่จำกัดอาจสร้างความกังวลและความเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้คนรู้สึกเหงาหรือทุกข์ใจเมื่อต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนนี้. 4. การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและการเข้าถึงข้อมูลทางสังคมผ่านทางสื่อสารมวลชนอาจมีผลต่อความเหงา การเปรียบเทียบชีวิตของคนอื่นๆ บนโซเชียลมีเดียอาจทำให้คนรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นผู้สำคัญหรือมีชีวิตที่ไม่มีคุณค่า. 5. การรับรู้และการรักษา การรับรู้ถึงปัญหาความเหงาและการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดความเหงาในประชากรไทยได้ การมีการเข้าถึงการรักษาทางจิตเวชและการสนับสนุนจากชุมชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อช่วยลดความเหงาและป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตในอนาคต. สรุป ความเหงาเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนทุกคนสามารถพบเจอได้ แม้ว่ามันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ในสังคมไทย การเข้าใจ คุณรู้สึกเหงาอยู่บ่อยๆหรือเปล่า? มาประเมินระดับความเหงาของคุณกันดีกว่า! เราได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ‘long-term care’ โดยร่วมมือกับกลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อช่วยให้คุณได้รับการประเมินความเหงาอย่างถูกวิธี สามารถเข้าใช้งานผ่านการสแกน QR code ในภาพ หรือคลิกลิงค์เพื่อทำแบบประเมินความเหงาได้ทันที! De Jong Gierveld…

 • Member Info
 • Depression 9Q Scale

  Depression 9Q Scale

  เป็นแบบสอบถาม 9 คำถาม ใช้เวลาเพียง 5 นาที เหมาะสำหรับการคัดกรองเบื้องต้น การตรวจประเมินโรคซึมเศร้าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และป้องกันผลร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น

 • Depression 2Q Scale

  Depression 2Q Scale

  สาเหตุการซึมเศร้าในคนไทยมีหลากหลายปัจจัย ทั้งทางชีวภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม การรักษาโรคซึมเศร้ามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ การป้องกันโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดคือ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดการกับความเครียด พูดคุยกับคนรอบข้าง และปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

 • ADL Test

  ADL Test

  กิจวัตรประจำวันที่ผู้สูงอายุควรสามารถทำได้ด้วยตนเอง การประเมิน ADL ช่วยให้ทราบถึงความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ว่าสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มากน้อยเพียงใด

 • Blood Pressure

  Blood Pressure

  คนไทยประมาณ 1 ใน 4 คน เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยอาจไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง การวัดความดันโลหิตเป็นวิธีการค้นหาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดสมอง

 • BMI

  BMI

  ดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินว่าน้ำหนักตัวของบุคคลนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ อ้วน หรือผอม โดยคำนวณจากน้ำหนักตัวและส่วนสูง ค่า BMI ที่สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งบางชนิด

 • De Jong Gierveld Loneliness scale 2024

  De Jong Gierveld Loneliness scale 2024

  การประเมินค่าความเหงา ช่วยให้ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยง และจัดการกับปัญหาความเหงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นหาผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ วางแผนการดูแล และติดตามผลการดูแลได้อย่างเหมาะสม

 • UCLA Scale

  UCLA Scale

  ความเหงาส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางกายและใจ เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม และความตาย UCLA Loneliness Scale เป็นวิธีการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความเหงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Caregiver Feedback