Category: Blood Pressure

  • Blood Pressure

    Blood Pressure

    คนไทยประมาณ 1 ใน 4 คน เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยอาจไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง การวัดความดันโลหิตเป็นวิธีการค้นหาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดสมอง