Category: Loneliness

 • Loneliness in Thailand

  Loneliness in Thailand

  ความเหงากับคนไทย: ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในโลกที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเหงาเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ผู้คนทั่วไปมักพบเจอ แม้ว่าความเหงาจะเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ทุกคนมีเสมอไป แต่มันกลับมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ในบทความนี้เราจะสำรวจเกี่ยวกับความเหงาในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเข้าใจและดูแลสุขภาพจิตของประชากรไทย. 1. บทบาทของความเป็นสังคม สังคมไทยมีลักษณะเป็นกันเอง มีความเข้มแข็งในเรื่องของความเป็นชุมชนและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน อย่างไรก็ตาม ความกดดันทางสังคมและความเร่งรีบในชีวิตประจำวันอาจทำให้บางคนรู้สึกเหงาหรือตัดสินใจที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของพวกเขา. 2. การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างครอบครัว โครงสร้างครอบครัวไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานที่มีความกดดันสูง รวมถึงการย้ายที่อยู่ที่เป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีการแยกตัวออกจากครอบครัวและเพื่อนฝูง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหงาของบางคน. 3. สภาพเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและการเงินที่จำกัดอาจสร้างความกังวลและความเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้คนรู้สึกเหงาหรือทุกข์ใจเมื่อต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนนี้. 4. การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและการเข้าถึงข้อมูลทางสังคมผ่านทางสื่อสารมวลชนอาจมีผลต่อความเหงา การเปรียบเทียบชีวิตของคนอื่นๆ บนโซเชียลมีเดียอาจทำให้คนรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นผู้สำคัญหรือมีชีวิตที่ไม่มีคุณค่า. 5. การรับรู้และการรักษา การรับรู้ถึงปัญหาความเหงาและการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดความเหงาในประชากรไทยได้ การมีการเข้าถึงการรักษาทางจิตเวชและการสนับสนุนจากชุมชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อช่วยลดความเหงาและป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตในอนาคต. สรุป ความเหงาเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนทุกคนสามารถพบเจอได้ แม้ว่ามันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ในสังคมไทย การเข้าใจ คุณรู้สึกเหงาอยู่บ่อยๆหรือเปล่า? มาประเมินระดับความเหงาของคุณกันดีกว่า! เราได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ‘long-term care’ โดยร่วมมือกับกลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อช่วยให้คุณได้รับการประเมินความเหงาอย่างถูกวิธี สามารถเข้าใช้งานผ่านการสแกน QR code ในภาพ หรือคลิกลิงค์เพื่อทำแบบประเมินความเหงาได้ทันที! De Jong Gierveld…

 • De Jong Gierveld Loneliness scale 2024

  De Jong Gierveld Loneliness scale 2024

  การประเมินค่าความเหงา ช่วยให้ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยง และจัดการกับปัญหาความเหงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นหาผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ วางแผนการดูแล และติดตามผลการดูแลได้อย่างเหมาะสม

 • UCLA Scale

  UCLA Scale

  ความเหงาส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางกายและใจ เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม และความตาย UCLA Loneliness Scale เป็นวิธีการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความเหงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ