Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 2
1. เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
3. หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป

หากท่านสงสัยว่าตนเองหรือคนรอบข้างเป็นโรคซึมเศร้า ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต สายด่วนสุขภาพจิต 1323

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง