น้ำหนัก
ค่าสูง
ค่าต่ำ
อัตราการเต้นหัวใจ
UniqueID
UserID
DateIn
78.5
124
86
84
c0FYL98T17irbV4N
4
04/20/2024 10:04:21
77.25
117
77
84
JDlNeBnymi06h43C
4
03/25/2024 11:03:06
77.80
115
74
69
BZ4j9FgdhlfATvYJ
4
03/23/2024 06:03:08
77.25
117
71
77
jGegbUlQPxh7Hior
4
03/22/2024 06:03:11
78.3
119
78
84
Ofi3k2KISJWq0Ll4
4
03/10/2024 10:03:02
78.35
129
76
82
E6lUrqpGx2j1SQAK
4
03/10/2024 10:03:35
79.19
133
77
68
sbPu0gkItmXiU4yd
4
03/06/2024 05:03:06
78.8
121
67
88
WLr4v8SRKZ6ejixV
4
03/04/2024 06:03:37
79.4
129
67
84
QAjydev8qiPw6U2s
4
03/04/2024 04:03:45
78.65
124
70
65
wGOn1Q6rKphNi5dl
4
03/02/2024 06:03:02
79.25
129
79
66
3VrfYD2NdePLmJz1
4
02/28/2024
78
156
87
86
Ad30SLUve92Gpoi1
4
02/15/2024
80.5
152
87
84
gzSwMfO58adA21WQ
4
02/13/2024
76
140
150
78
vidTa5RELGmhPzxN
4
02/13/2024
76.5
132
84
76
NJgkTBP1SYZabGQl
02/13/2024
80
150
82
84
cY8ma9bCPITDMQFv
02/13/2024
80.14
152
87
84
iH0eEuRrg7CWx3bp
02/13/2024
80.25
124
82
84
kVZ24sNzH3b1O7S9
02/13/2024
80.85
152
78
87
4
78.6
112
72
82
76
156
78
87
78
124
77
82
80
134
78
82
78
124
77
88
80.25
124
76
82
BMI
Weight(Kg)
Height(cm)
UserIID
28.624535315985
77
164
29.963235294118
81.5
165
25.342465753425
74
171
28.676470588235
78
1.65
28.676470588235
78
1.65
28.897058823529
78.6
1.65
29.724264705882
80.85
1.65
UserID
อายุ
คุณได้คะแนน ADL 
Total
Part1
Part2
Part3
DateIn
UniqueID
53
7
4
3
05/20/2024 10:05:15
tDWpaGIw5yBgqJjE
4
52
9
5
4
03/26/2024 03:03:53
Ep3AT1B9KQZtG25N
4
82
7
4
3
03/25/2024 09:03:55
e8GEW9su5pVxqyZw
4
53
19
10
9
03/13/2024 07:03:32
7SpWGoRIH4q8Eb6V
4
85
8
3
5
03/09/2024 08:03:46
ORdFekt3gP8a2bXN
4
87
8
8
4
4
03/03/2024 07:03:33
eIbZ6OJ8YyDwTzko
4
87
10
10
6
4
03/03/2024 07:03:12
bUzjcJB6MXlOWEFG
4
58
6
6
2
4
02/28/2024
HSf0FP9wg2qLuxRy
53
9
9
5
4
02/22/2024
nKmgR5wc86O13DNb
4
80
8
8
5
3
02/15/2024
hRtCiae49dyqwXQD
4
53
19
19
7
7
5
02/13/2024
gyheqzZF0oPa2Anm
53
20
20
7
7
6
02/13/2024
pBG5rklYb9KajEzR
7
7
1
4
2
12
12
5
3
4
UserID
แบบประเมินความเครียด
นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ: เป็นครั้งคราว รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ: เป็นครั้งคราว ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด: เป็นครั้งคราว มีความวุ่นวายใจ: เป็นครั้งคราว ไม่อยากพบปะผู้คน: เป็นครั้งคราว ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง: เป็นครั้งคราว รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง: เป็นครั้งคราว รู้สึกหมดหวังในชีวิต: เป็นบ่อย รู้สึกชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า: เป็นบ่อย กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา: เป็นครั้งคราว รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ: เป็นบ่อย รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำอะไร: เป็นบ่อย รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากทำอะไร: เป็นบ่อย มีอาการหัวใจเต้นแรง: เป็นบ่อย เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ: เป็นบ่อย รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่าง: เป็นบ่อย ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่: เป็นบ่อย ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย: เป็นบ่อย มึนงงหรือเวียนศีรษะ: เป็นบ่อย ความสุขทางเพศลดลง: เป็นบ่อย
นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ: เป็นครั้งคราว รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ: เป็นครั้งคราว ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด: เป็นครั้งคราว มีความวุ่นวายใจ: ไม่เคยเลย ไม่อยากพบปะผู้คน: ไม่เคยเลย ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง: ไม่เคยเลย รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง: ไม่เคยเลย รู้สึกหมดหวังในชีวิต: เป็นครั้งคราว รู้สึกชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า: เป็นครั้งคราว กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา: เป็นครั้งคราว รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ: เป็นครั้งคราว รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำอะไร: เป็นครั้งคราว รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากทำอะไร: เป็นครั้งคราว มีอาการหัวใจเต้นแรง: เป็นครั้งคราว เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ: เป็นบ่อย รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่าง: เป็นครั้งคราว ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่: เป็นครั้งคราว ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย: เป็นครั้งคราว มึนงงหรือเวียนศีรษะ: เป็นครั้งคราว ความสุขทางเพศลดลง: เป็นครั้งคราว
นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ: ไม่เคยเลย รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ: ไม่เคยเลย ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด: ไม่เคยเลย มีความวุ่นวายใจ: เป็นครั้งคราว ไม่อยากพบปะผู้คน: เป็นบ่อย ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง: เป็นประจำ รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง: เป็นประจำ รู้สึกหมดหวังในชีวิต: เป็นบ่อย รู้สึกชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า: เป็นบ่อย กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา: เป็นบ่อย รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ: เป็นครั้งคราว รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำอะไร: ไม่เคยเลย รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากทำอะไร: เป็นครั้งคราว มีอาการหัวใจเต้นแรง: เป็นบ่อย เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ: เป็นครั้งคราว รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่าง: เป็นบ่อย ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่: เป็นครั้งคราว ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย: เป็นบ่อย มึนงงหรือเวียนศีรษะ: เป็นครั้งคราว ความสุขทางเพศลดลง: ไม่เคยเลย
นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ: ไม่เคยเลย รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ: เป็นครั้งคราว ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด: ไม่เคยเลย มีความวุ่นวายใจ: เป็นครั้งคราว ไม่อยากพบปะผู้คน: เป็นบ่อย ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง: ไม่เคยเลย รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง: เป็นครั้งคราว รู้สึกหมดหวังในชีวิต: เป็นครั้งคราว รู้สึกชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า: ไม่เคยเลย กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา: เป็นครั้งคราว รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ: เป็นครั้งคราว รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำอะไร: เป็นครั้งคราว รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากทำอะไร: เป็นบ่อย มีอาการหัวใจเต้นแรง: เป็นครั้งคราว เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ: เป็นบ่อย รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่าง: เป็นครั้งคราว ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่: ไม่เคยเลย ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย: เป็นครั้งคราว มึนงงหรือเวียนศีรษะ: ไม่เคยเลย ความสุขทางเพศลดลง: ไม่เคยเลย
Total คะแนนประเมินที่ได้
คิดเป็นระดับความเหงา (%)
UserID
7
4
4
4
4
4
31
51.666666666667
0
36
60
10
16.666666666667
37
61.666666666667
35
58.333333333333
41
68.333333333333
35
58.333333333333
Displaying 25 – 13 of 13
% ระดับความเหงา
ผลคะแนนประเมิน ความเหงา
ความเหงาเชิงสังคม
ความเหงาเชิงอารมณ์
100
6
3
3
83.333333333333
5
3
2
83.333333333333
5
2
3
0
0
0
0
83.333333333333
5
3
2
100
6
3
3
Displaying 25 – 14 of 14

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver แอพประเมินสุขภาพตนเอง “Long-term care”