Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 2
1. ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนมีค่า อย่างน้อยก็มีค่าเท่ากับเพื่อนคนอื่นๆ
2. ฉันรู้สึกว่าฉันมีข้อดีหลายอย่างในตัวเอง
3. โดยรวมแล้ว ฉันคิดว่าฉันเป็นคนล้มเหลว
4. ฉันสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ส่วนใหญ่
5. ฉันรู้สึกไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจมากนัก

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver แอพประเมินสุขภาพตนเอง “Long-term care”